Skip to content

CITROËN ON PÜHENDUNUD SÄÄSTVA ARENGU TAGAMISELE

Pühendumus keskkonna säästmise eesmärkidele alates sõidukite väljatöötamisest kuni taaskasutuseni

Citroëni meeskond on keskendunud sõiduki muutmisele nii keskkonnasäästlikuks kui võimalik sõiduki igas kasutusetapis: vähene energiatarve, väiksem heitmekogus ja saastamine, loodusressursside ratsionaalne kasutus, materjalide taaskasutus ja väärindamine jne. Citroëni pühendumus kannab endas järgmist tähendust:

  • arvestamine keskkonnasäästu vajadustega juba alates toodete ja teenuste väljatöötamise etapist;
  • arvestamine materjalide ringlusse suunamisega ja väärindamisega toodete utiliseerimisel.

DISAIN

Säästev tootearendus on keskendunud jätkusuutlikuse tagamisele keskkonnasäästliku liikuvuse  kontekstis lisaks sõidukite vastavusele keskkonnanõuetele. Citroëni kontekstis väljendub see eeskätt teadustöös väga suures mahus innovatsiooni eesmärkidel keskkonnasäästlike tehnoloogiate väljatöötamiseks ja materjalide jätkusuutlikuks kasutuseks.

TOOTMINE

Süsinikuvabade sõidukite tootmiseks on Citroën töötanud välja tööstusliku rakenduse keskkonnamõjude ohjamiseks ja vastamiseks keskkonnasäästuga kaasnevatele väljakutsetele.

MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

Eesmärgiga julgustada oma müügiesindusi ja esindusteenindusi seadma sisse lahendusi nende tegevusega kaasnevate jäätmete tõhusamaks ringlussevõtuks on Citroën juurutanud kava jäätmete sortimiseks ja väärindamiseks.

TAASKASUTUS

Citroën on võtnud eesmärgiks taaskasutusprotsessi tõhustamise, töötades selleks välja keskkonnasäästlikke materjale. Lisaks sellele on eesmärgiks vähendada sõiduki tootmise ja kasutamisega kaasnevalt tekkivate jäätmete kogust ning materjalide väärindamine pärast sõiduki utiliseerimist võimalikult suures mahus.